Impressum

UPRAVNI ODBOR GLAZBENE NAGRADE PORIN 2017.

NEVEN FRANGEŠ (HGU), PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA PORINA

FRANO ĐUROVIĆ (HDS)
IVANA MARTINAC (HDS), GLAVNA TAJNICA PORINA
MARIJA NEMČIĆ (HRT)
MARIO SEDMAK (HRT)
NIKŠA BRATOŠ (HGU)
PAOLO SFECI (HGU)
SRĐAN SEKULOVIĆ SKANSI (HDS)
ŽELJKO MESAR (HRT)

TOMISLAV MRDULJAŠ, IZVRŠNI DIREKTOR GLAZBENE NAGRADE PORIN 2017.

 

 

KONTAKT

 

Glazbena nagrada Porin 
Ivana Broza 8a, 10000 Zagreb

porin@porin.info

01/3668 - 027

 

Kontakt za medije:

Andrea Vrban Geržina

andrea@unison.hr

01/3668 - 027

 

 

Deezer