Impressum

UPRAVNI ODBOR GLAZBENE NAGRADE PORIN 2017.

NEVEN FRANGEŠ (HGU), PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA PORINA

BRANIMIR MIHALJEVIĆ (HDS)
DRAŽEN BALJAK (HGU)
FRANO ĐUROVIĆ (HDS)
IVANA MARTINAC (HDS), GLAVNA TAJNICA PORINA
MARIJA NEMČIĆ (HRT)
MARIO SEDMAK (HRT)
NIKŠA BRATOŠ (HGU)
ŽELJKO MESAR (HRT)

 

 

 

KONTAKT

 

Glazbena nagrada Porin 
Ivana Broza 8a, 10000 Zagreb

porin@porin.info

01/3668 - 027

 

Kontakt za medije:

Andrea Vrban Geržina

andrea@unison.hr

01/3668 - 027

 

 

Deezer