Kategorije nagrade Porin

Porin 2020.

I OPĆE NAGRADE – SVA GLAZBENA PODRUČJA

 

ALBUM GODINE

Ovo je kategorija za albume iz svih glazbenih područja s pretežno (51% ili više) novim snimkama. Pod novim snimkama podrazumijevaju se snimke objavljene u izbornoj godini.

Albumi na kojima se nalaze prije objavljene skladbe u novoj verziji (nove snimke) mogu konkurirati, dok ponovna izdanja, kompilacije, remix verzije, najveći uspjesi i sl. ne mogu konkurirati.  Ne mogu konkurirati albumi raznih izvođača. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.

 

PJESMA GODINE

Ovo je nagrada za autorska postignuća. Pjesma s melodijom i stihovima ulazi u konkurenciju ako je prvi put objavljena tijekom izborne godine. Pjesma mora biti izvedena od strane hrvatskog izvođača i prisutna u radijskom eteru RH. Prijava mora sadržavati ime izvođača. Nagradu primaju autor(i).

 

NOVI IZVOĐAČ GODINE

Ovo je nagrada za izvođača (pojedinca ili grupu) kojemu je pojedinačna snimka ili novi album objavljen tijekom izborne godine ustanovio identitet - opću prepoznatljivost u široj javnosti.

U konkurenciju ulaze izvođači koji imaju objavljena najmanje 3 singla ili album tijekom izborne godine. U konkurenciju ne ulaze izvođači koji su već konkurirali za Porin u bilo kojoj kategoriji kao izvođači (samostalno ili kao grupa).

U konkurenciju ne ulaze izvođači koji su stekli širu prepoznatljivost u javnosti na osnovu svog ranijeg glazbenog djelovanja (koji su bili stalni članovi grupa - jedino mogu konkurirati izvođači koji su značajno promijenili glazbeni žanr djelovanja). 

U konkurenciju ne ulaze izvođači i bendovi koji su na glazbenoj sceni prisutni više od 5 godina (pod ovime se podrazumijevaju relevantni koncerti, objavljeni singlovi i albumi).

Nagradu prima izvođač.

 

II POSEBNA GLAZBENA PODRUČJA

 

A – ZABAVNA, POP, ROCK, ALTERNATIVNA I KLUPSKA GLAZBA

 

NAJBOLJI ALBUM ZABAVNE GLAZBE

Ovo je kategorija za albume zabavne glazbe s pretežno novim (51% ili više) novim snimkama. Pod novim snimkama podrazumijevaju se snimke objavljene u izbornoj godini.  Ne mogu konkurirati albumi raznih izvođača. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent. Prihvaćaju se i albumi na kojima je dio snimaka prvi put objavljen u izbornoj godini, a najmanje 51% snimaka mora biti objavljeno u protekle dvije izborne godine. Takvi albumi moraju biti objavljeni u fizičkom obliku i adekvatno opremljeni. Sve snimke moraju biti prvi put prijavljene kao dio albuma, s tim da ranije mogu biti objavljene isključivo kao singlovi ili na kompilacijama. 

NAJBOLJI ALBUM POP GLAZBE

Ovo je kategorija za albume pop glazbe s pretežno novim (51% ili više) novim snimkama. Pod novim snimkama podrazumijevaju se snimke objavljene u izbornoj godini. Ne mogu konkurirati albumi raznih izvođača. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent. Prihvaćaju se i albumi na kojima je dio snimaka prvi put objavljen u izbornoj godini, a najmanje 51% snimaka mora biti objavljeno u protekle dvije izborne godine. Takvi albumi moraju biti objavljeni u fizičkom obliku i adekvatno opremljeni. Sve snimke moraju biti prvi put prijavljene kao dio albuma, s tim da ranije mogu biti objavljene isključivo kao singlovi ili na kompilacijama. 

NAJBOLJI ALBUM ROCK GLAZBE

Ovo je kategorija za albume rock glazbe s pretežito novim (51 % ili više) novim snimkama. Pod novim snimkama podrazumijevaju se snimke objavljene u izbornoj godini. Ne mogu konkurirati albumi raznih izvođača. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent. Prihvaćaju se i albumi na kojima je dio snimaka prvi put objavljen u izbornoj godini, a najmanje 51% snimaka mora biti objavljeno u protekle dvije izborne godine. Takvi albumi moraju biti objavljeni u fizičkom obliku i adekvatno opremljeni. Sve snimke moraju biti prvi put prijavljene kao dio albuma, s tim da ranije mogu biti objavljene isključivo kao singlovi ili na kompilacijama.

 

NAJBOLJI ALBUM ALTERNATIVNE GLAZBE

Ovo je kategorija za albume u autorskom i izvođačkom otklonu od „srednje struje“ uobičajene glazbene produkcije s pretežno novim (51 % ili više) novim snimkama. Pod novim snimkama podrazumijevaju se snimke objavljene u izbornoj godini. Ne mogu konkurirati albumi raznih izvođača. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.

Prihvaćaju se i albumi na kojima je dio snimaka prvi put objavljen u izbornoj godini, a najmanje 51% snimaka mora biti objavljeno u protekle dvije izborne godine. Takvi albumi moraju biti objavljeni u fizičkom obliku i adekvatno opremljeni. Sve snimke moraju biti prvi put prijavljene kao dio albuma, s tim da ranije mogu biti objavljene isključivo kao singlovi ili na kompilacijama. 

NAJBOLJI ALBUM KLUPSKE GLAZBE

Ovo je kategorija koja uključuje sve oblike klupske glazbe s pretežno novim (51 % ili više) novim snimkama. Pod novim snimkama podrazumijevaju se snimke objavljene u izbornoj godini. Ne mogu konkurirati albumi raznih izvođača. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent. 

Prihvaćaju se i albumi na kojima je dio snimaka prvi put objavljen u izbornoj godini, a najmanje 51% snimaka mora biti objavljeno u protekle dvije izborne godine. Takvi albumi moraju biti objavljeni u fizičkom obliku i adekvatno opremljeni. Sve snimke moraju biti prvi put prijavljene kao dio albuma, s tim da ranije mogu biti objavljene isključivo kao singlovi ili na kompilacijama.

 

NAJBOLJA ŽENSKA VOKALNA IZVEDBA

Ovo je kategorija za žensku vokalnu izvedbu. U konkurenciju ulaze pojedinačne snimke prvi puta objavljene u izbornoj godini i ne starije od 5 godina. Vokalna izvedba u okviru stalne grupe ne može konkurirati u ovoj kategoriji. Nagradu prima izvođačica.

 

NAJBOLJA MUŠKA VOKALNA IZVEDBA

Ovo je kategorija za mušku vokalnu izvedbu. U konkurenciju ulaze pojedinačne snimke prvi puta objavljene u izbornoj godini i ne starije od 5 godina. Vokalna izvedba u okviru stalne grupe ne može konkurirati u ovoj kategoriji. Nagradu prima izvođač.

 

NAJBOLJA IZVEDBA GRUPE S VOKALOM

Ovo je kategorija za stalne grupe s vokalom ( uključujući i duete) koje nastupaju pod zajedničkim imenom. Prijavljuju se pojedinačne snimke prvi puta objavljene u izbornoj godini ne starije od 5 godina. Nagradu prima izvođač.

 

NAJBOLJA VOKALNA SURADNJA

Ovo je kategorija za vokalne suradnje samostalnih hrvatskih izvođača ili pojedinaca i grupa koji inače ne pjevaju zajedno. Prijavljuju se pojedinačne snimke prvi puta objavljene u izbornoj godini i ne starije od 5 godina, u kojima oba izvođača pjevaju solističke dioniceNagradu primaju izvođači.

 

B – JAZZ GLAZBA

 

NAJBOLJI ALBUM JAZZ GLAZBE

Ovo je kategorija za sve albume jazz glazbe s pretežno (51 % ili više) novim snimkama. Pod novim snimkama podrazumijevaju se snimke objavljene u izbornoj godini. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.

Prihvaćaju se i albumi na kojima je dio snimaka prvi put objavljen u izbornoj godini, a najmanje 51% snimaka mora biti objavljeno u protekle dvije izborne godine. Takvi albumi moraju biti objavljeni u fizičkom obliku i adekvatno opremljeni. Sve snimke moraju biti prvi put prijavljene kao dio albuma, s tim da ranije mogu biti objavljene isključivo kao singlovi ili na kompilacijama.

 

NAJBOLJA SKLADBA JAZZ GLAZBE

U konkurenciju za ovu kategoriju ulaze jazz skladbe koje su prvi put objavljene tijekom izborne godine. Nagradu prima(ju) autor(i).

 

NAJBOLJA IZVEDBA JAZZ GLAZBE

Ovo je kategorija za najbolju jazz izvedbu. U konkurenciju ulaze pojedinačne snimke koje nisu starije od 5 godina, a prvi puta su objavljene u izbornoj godini. Nagradu prima izvođač.

 

C – FOLKLORNA I ETNO GLAZBA

 

NAJBOLJI ALBUM FOLKLORNE GLAZBE

Ovo je kategorija za folklornu glazbu Hrvatske s pretežno (51% ili više) novim snimkama. Pod novim snimkama podrazumijevaju se snimke objavljene u izbornoj godini. U konkurenciju ulaze albumi folklorne glazbe, izvorne ili skladane u duhu tradicionalne narodne glazbe, u vokalnim, instrumentalnim i vokalnoinstrumentalnim izvedbama, pri čemu se u izvođenju koriste narodna glazbala, odnosno karakteristični instrumentalni ili vokalni slog izuzev klapskog pjevanja i tamburaške glazbe.

Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.

Prihvaćaju se i albumi na kojima je dio snimaka prvi put objavljen u izbornoj godini, a najmanje 51% snimaka mora biti objavljeno u protekle dvije izborne godine. Takvi albumi moraju biti objavljeni u fizičkom obliku i adekvatno opremljeni. Sve snimke moraju biti prvi put prijavljene kao dio albuma, s tim da ranije mogu biti objavljene isključivo kao singlovi ili na kompilacijama.

 

NAJBOLJI ALBUM ETNO GLAZBE

Ovo je kategorija za albume s pretežno (51% ili više) novim snimkama na kojima se u kreativnom ili produkcijskom smislu osuvremenjuje hrvatska tradicijska glazba, odnosno na kojima je glazba skladana i izvedena u duhu hrvatske tradicijske glazbe suvremenim načinom izražavanja i produkcije. Pod novim snimkama podrazumijevaju se snimke objavljene u izbornoj godini. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.

Prihvaćaju se i albumi na kojima je dio snimaka prvi put objavljen u izbornoj godini, a najmanje 51% snimaka mora biti objavljeno u protekle dvije izborne godine. Takvi albumi moraju biti objavljeni u fizičkom obliku i adekvatno opremljeni. Sve snimke moraju biti prvi put prijavljene kao dio albuma, s tim da ranije mogu biti objavljene isključivo kao singlovi ili na kompilacijama.

 

NAJBOLJI ALBUM KLAPSKE GLAZBE

Ovo je kategorija za albume klapske glazbe, izvorne, skladane ili obrađene, izvedene u duhu tradicije s pretežno (51% ili više) novim snimkama. Pod novim snimkama podrazumijevaju se snimke objavljene u izbornoj godini. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.

Prihvaćaju se i albumi na kojima je dio snimaka prvi put objavljen u izbornoj godini, a najmanje 51% snimaka mora biti objavljeno u protekle dvije izborne godine. Takvi albumi moraju biti objavljeni u fizičkom obliku i adekvatno opremljeni. Sve snimke moraju biti prvi put prijavljene kao dio albuma, s tim da ranije mogu biti objavljene isključivo kao singlovi ili na kompilacijama.

 

NAJBOLJI ALBUM TAMBURAŠKE GLAZBE

Ovo je kategorija za albume s pretežno (51% ili više) novim snimkama tamburaške glazbe, izvorne ili skladane ali obrađene u duhu tradicionalne glazbe pri čemu se koriste isključivo tradicionalni tamburaški instrumenti. Pod novim snimkama podrazumijevaju se snimke objavljene u izbornoj godini. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.

Prihvaćaju se i albumi na kojima je dio snimaka prvi put objavljen u izbornoj godini, a najmanje 51% snimaka mora biti objavljeno u protekle dvije izborne godine. Takvi albumi moraju biti objavljeni u fizičkom obliku i adekvatno opremljeni. Sve snimke moraju biti prvi put prijavljene kao dio albuma, s tim da ranije mogu biti objavljene isključivo kao singlovi ili na kompilacijama.

 

NAJBOLJI ALBUM POP- FOLKLORNE GLAZBE

Ovo je kategorija za albume folklorne glazbe, uključujući klapsku i tamburašku glazbu s pretežno (51% ili više) novim snimkama kod koje se u izvođenju, uz tradicionalna narodna glazbala, odnosno karakteristički vokalni i instrumentalni slog, koriste i glazbala te aranžmanska rješenja karakteristična za pop glazbu. Pod novim snimkama podrazumijevaju se snimke objavljene u izbornoj godini. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.

Prihvaćaju se i albumi na kojima je dio snimaka prvi put objavljen u izbornoj godini, a najmanje 51% snimaka mora biti objavljeno u protekle dvije izborne godine. Takvi albumi moraju biti objavljeni u fizičkom obliku i adekvatno opremljeni. Sve snimke moraju biti prvi put prijavljene kao dio albuma, s tim da ranije mogu biti objavljene isključivo kao singlovi ili na kompilacijama.

 

 

ARANŽMAN, PRODUKCIJA, SNIMKA

 

NAJBOLJI ARANŽMAN

Ovo je nagrada autoru najboljeg aranžmana u svim glazbenim područjima izvan klasične glazbe. U konkurenciju ulaze i novi aranžmani već objavljenih skladbi, s tim da aranžman mora po prvi puta biti objavljen u izbornoj godini, i ne stariji od 5 godina. Prihvaćaju se isključivo prijave do dva autora pojedinog aranžmana, čiji je doprinos skladbi zamjetan i prepoznatljiv. Nagradu prima aranžer.

 

NAJBOLJA PRODUKCIJA

Ovo je nagrada za glazbenu produkciju albuma ili pojedinačne snimke u svim glazbenim područjima izvan klasične glazbe. Producent(i) albuma ulaze u konkurenciju ukoliko se na njemu nalazi najmanje 51% udjela predloženog producenta. Nagradu prima producent.

 

NAJBOLJA SNIMKA

Ovo je nagrada za tonsku realizaciju albuma ili pojedinačne snimke u svim glazbenim područjima izvan klasične glazbe. Ton majstori albuma ulaze u konkurenciju ukoliko se na njemu nalazi najmanje 51% udjela predloženog ton majstora. Nagradu  prima ton majstor. 

 

D - KLASIČNA GLAZBA

 

NAJBOLJI ALBUM KLASIČNE GLAZBE

Ovo je kategorija za sve albume klasične glazbe koji su objavljeni tijekom izborne godine s pretežno (51% ili više) snimaka nastalih u posljednjih 10 godina. Ponovna izdanja, kompilacije i izdanja tipa najveći uspjesi i sl. ne mogu konkurirati. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.

 

NAJBOLJA SKLADBA KLASIČNE GLAZBE

 

Nagrada se dodjeljuje skladatelju za najbolju skladbu objavljenu prvi puta tijekom izborne godine. Skladba mora biti napisana u posljednjih 25 godina. Nagradu prima autor.

 

NAJBOLJA IZVEDBA KLASIČNE GLAZBE

Nagrada se dodjeljuje izvođaču za najbolju izvedbu skladbe klasične glazbe. Snimka izvedbe ne smije biti starija od 5 godina, a mora biti prvi puta objavljenu u izbornoj godini.

Nagradu prima(ju) izvođač(i).

 

NAJBOLJA SNIMKA ALBUMA KLASIČNE GLAZBE

Ovo je nagrada za tonsku realizaciju albuma klasične glazbe s pretežno (51% ili više) snimkama nastalih u posljednjih 10 godina. Ponovna izdanja, kompilacije i izdanja tipa najveći uspjesi i sl. ne mogu konkurirati. Album ulazi u konkurenciju ukoliko se na njemu nalazi najmanje 51% udjela predloženog tonskog snimatelja. Nagradu prima tonski snimatelj.

 

NAJBOLJA PRODUKCIJA ALBUMA KLASIČNE GLAZBE

Ovo je nagrada za glazbenu produkciju albuma klasične glazbe s pretežno (51% ili više) snimaka nastalih u posljednjih 10 godina. Ponovna izdanja, kompilacije i izdanja tipa najveći uspjesi i sl. ne mogu konkurirati. Nagrada se dodjeljuje glazbenom producentu, a sudjeluju albumi s najmanje 51% producentovog udjela. Nagradu prima(ju) glazbeni producent(i).

 

III – SVA GLAZBENA PODRUČJA

 

NAJBOLJI ALBUM ZA DJECU

Ovo je kategorija za albume s programima namijenjenim djeci, s pretežno ( 51% ili više) novim, prije neobjavljenim snimkama (tj. snimkama objavljenim u 2018. i 2019. godini). U konkurenciju ulaze cjelovita glazbena izdanja, dokumentarne i govorne snimke ( npr. glumačke interpretacije, priče za djecu i sl.) uz značajan udio glazbe. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent ili autor/urednik izdanja.

 

NAJBOLJI TEMATSKO-POVIJESNI ALBUM

 

U ovoj kategoriji konkuriraju izdanja iz svih glazbenih područja, koja prepoznatljivom autorsko/uredničkom intervencijom naglašavaju značaj jednog glazbenog razdoblja, žanra ili karijere. Natječu se kompilacije koje osim već objavljenih snimki mogu sadržavati i arhivske ili do sada neobjavljene snimke. U ovoj kategoriji ne mogu se natjecati albumi objavljeni isključivo digitalno. Nagradu prima autor izdanja.

 

 

NAJBOLJI ALBUM POPULARNE DUHOVNE GLAZBE

Ovo je kategorija za albume popularnog glazbenog izričaja a duhovnog sadržaja s pretežno novim (51% ili više) snimkama. Pod novim snimkama podrazumijevaju se snimke objavljene u izbornoj godini. Ne mogu konkurirati albumi raznih izvođača. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.

Prihvaćaju se i albumi na kojima je dio snimaka prvi put objavljen u izbornoj godini, a najmanje 51% snimaka mora biti objavljeno u protekle dvije izborne godine. Takvi albumi moraju biti objavljeni u fizičkom obliku i adekvatno opremljeni. Sve snimke moraju biti prvi put prijavljene kao dio albuma, s tim da ranije mogu biti objavljene isključivo kao singlovi ili na kompilacijama.

 

NAJBOLJI ALBUM S RAZNIM IZVOĐAČIMA

U konkurenciju ulaze albumi raznih izvođača s pretežno (51% ili više) novim snimkama uključujući i koncertne i festivalske albume. Pod novim snimkama podrazumijevaju se snimke objavljene u izbornoj godini. Nagradu prima autor izdanja, urednik izdanja, programski urednik ili umjetnički direktor festivala.

 

NAJBOLJI KONCERTNI ALBUM

Ovo je kategorija za koncertne albume koji su snimljeni tijekom koncertne (uživo) izvedbe. Album mora imati minimalno 75% prethodno neobjavljenog koncertnog materijala, ne starijeg od 5 godina. Albumi raznih izvođača ne mogu konkurirati. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.

 

 

NAJBOLJI INSTRUMENTALNI ALBUM ( izvan klasične i jazz glazbe)

Ovo je kategorija za albume koji sadrže pretežno (51% ili više) novih snimaka orkestara, sastava ili solista. Pod novim snimkama podrazumijevaju se snimke objavljene u izbornoj godini. Ne mogu konkurirati albumi raznih izvođača. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent. Prihvaćaju se i albumi na kojima je dio snimaka prvi put objavljen u izbornoj godini, a najmanje 51% snimaka mora biti objavljeno u protekle dvije izborne godine. . Takvi albumi moraju biti objavljeni u fizičkom obliku i adekvatno opremljeni. Sve snimke moraju biti prvi put prijavljene kao dio albuma, s tim da ranije mogu biti objavljene isključivo kao singlovi ili na kompilacijama.

Album mora sadržavati minimalno 80% instrumentalnog materijala.

 

NAJBOLJA INSTRUMENTALNA IZVEDBA (izvan klasične i jazz glazbe)

Ovo je kategorija za instrumentalne izvedbe orkestara, sastava ili solista prvi puta objavljene tijekom izborne godine i ne starije od 5 godina. Konkurirati mogu albumi ili pojedinačne snimke.

Nagradu prima izvođač.

 

NAJBOLJI VIDEO BROJ

Ovo je kategorija za video broj (kratki oblik video programa) koji prati diskografski proizvod namijenjen uobičajenoj prodaji. Pod datumom objavljivanja video broja smatra se datum realizacije odnosno datum naveden u prijavi nakladnika, a koji mora biti unutar izborne godine. Nagradu primaju izvođač i redatelj.

 

NAJBOLJE LIKOVNO OBLIKOVANJE ALBUMA

Ovo je nagrada za likovno oblikovanje glazbenog i/ili video albuma ( dugosvirajuće ili EP izdanje objavljeno u fizičkom ili digitalnom obliku)  prvi puta objavljeno u izbornoj godini. U konkurenciju može ući i izdanje s prije objavljenim materijalom, ako je tijekom izborne godine objavljeno u potpuno novoj likovnoj opremi. Ne mogu konkurirati generička likovna rješenje diskografskih edicija kao ni generička likovna rješenja koja su neznatno promijenjena u odnosu na likovna rješenja prijavljena u prošlim ciklusima Porina. Nagradu prima autor likovnog oblikovanja.